གོ་ལའི་གནས་སྟངས་ཟུར་གཅིག


གོ་ལའི་གནས་སྟངས་ཟུར་གཅིག

ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབ་ཡོད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་ཡོད་སྲིད། བཤད་མཁན་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་བྱེད་མཁན་རེ་གཉིས་ལས་མེད་སྟབས་ཉིན་མ་རེ་རེ་ནས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་ཁ་ནས་ལས་འབྲས་སོགས་དུ་མ་བརྗོད་ཀྱང་དོན་ལག་ལེན་དུ་ལས་འབྲས་ལ་གནོད་པའི་ལས་འབའ་ཞིག་བྱེད་ཀྱིན་འདུག ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྟོན་པ་ལ་དད་པ་དང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བརྩིའི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཏེར་རིགས་རྣམས་བག་མེད་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ན་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་འབྱོན་པའི་གནས་དེ་དག་གནས་མི་ཐུབ་པ་ལ། མ་ཟད་རྟེན་དང་གནས་རྩ་ཆེའི་རིགས་རྣམས་གཏོར་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གསོག་རྒྱུ་ངེས་པས་གཏེར་རིགས་རྣམས་བག་མེད་དུ་མི་སྤྱད་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པའི་བྱ་བའི་ཐད་ཟབ་དགོས་འདུག དུས་སྐར་མ་འགའི་རིང་ནང་ནས་ཕྱིར་འགྲོ་དུས་ཀློག་བསད་པ་དང་། ཆུ་དང་གད་རྙིག་རྣམས་གང་བྱུང་དུ་མི་གཡུག་པར་འགྱིག་རིགས་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡང་ཡང་འབད་སྤྱོད་བྱ་དགོས། འདི་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་དེའི་ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་རོགས་གནང་།

Advertisements
Explore posts in the same categories: དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: